Jogosultságok

Állandó munkatársaink:

Kaveczki László, építőmérnök, (vízgazdálkodási)
•    KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft., ügyvezető igazgató, vezető mérnök
•    Magyar Mérnöki Kamara, tag (17-0105, részletek itt)
•    Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási – Vízépítési Tagozatának elnökségi tagja
     2013 – 2017 közötti ciklusban
•    Tolna Megyei Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási Vízépítési Szakcsoport, vezető
•    Közép- Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács, Tolna Megyei Mérnöki Kamara képviselője

Kamarai szakterületek:

Aktív engedélyek

•   SZVV-3.1 -Hidrológiai , vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
•   SZVV-3.2 .Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
•   ME-KÉ -Közlekedési építmények építési munkáinak ellenőrzése
•   FW-V-20 -Rekultiváció nem mezőgazdasági területeken
•   SZVV-3.4. -Szennyvíztisztítás
•   VZ-TEL -Települési víziközmű tervezése
•   VZ-TER -Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
•   ME-VZ -Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése
•   MV-VZ -Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
•  VZ-VKG -Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
•  SZVV-3.3. -Víztisztítás 

Átsorolás előtti engedélyek

•    *MüE-M-1 – Mélyépítési mérnök műszaki ellenőr, Szakértő
•    *VCs-2 – Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, hévízgazdálkodás, Tervező
•    *VR-2 – Vízrendezés, mezőgazdasági vízhasznosítás, Tervező
•    *VÁ-2 – Árvízmentesítés, folyószabályozás, tószabályozás, Tervező
•    F-V-g – Üzemi vízrendezés, Szakértő
•    F-V-j – Rekultiváció, Szakértő
•    F-V-m – Szennyvizek és szennyvíziszapok termőföldön történő elhelyezése, Szakértő
•    W-V-1 – Ivó- és ipari vízellátás, Szakértő
•    W-V-2 – Víztisztítás, Szakértő
•    W-V-3 – Szennyvízelvezetés, Szakértő
•    W-V-5 – Szennyvíztisztítás, Szakértő
•    V2-2 – Mezőgazdasági vízhasznosítás létesítményei, Tervező
•    V3-2 – Víziközművek, Tervező
•    V4-2 – Vízkárelhárítás, Tervező
•    V3a-1 – Víziközművek közüzemi hálózatai, Vezető Tervező
•    V3b-1 – Szennyvíztisztító telepek, Vezető Tervező
•    V3e-1 – Vízkezelő létesítmények, Vezető Tervező
•    V3f-1 – Víztárolók, Vezető Tervező

Felelős műszaki vezetői/műszaki ellenőri szakterületek
•    VZ/A – Vízi létesítmények építése, szerelése korlátozás nélkül, Felelős műszaki vezető
•    KÉ/I. – Közlekedési sajátos építmények építése , Műszaki ellenőr (SME)
•    VZ/I. – Vízgazdálkodási sajátos építmények építése , Műszaki ellenőr (SME)
ifj. Kaveczki László vízellátás-, csatornázás szakmérnök, gépészmérnök (épületgépész)
•    KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft, tervező
•    Magyar Mérnöki Kamara, tag (17-0472), részletek itt


Tervezői engedélye

•    G – Építmények gépészeti tervezése
•    VZ-TEL – Települési víziközmű tervezése
•    VZ-TER – Vízgazdálkodási építmények tervezése
•    VZ-VKG- Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
Kaveczki Gergely, építőmérnök, vízellátási és csatornázási szakmérnök
•    KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft, tervező

Tervezői engedélye
•    VZ-TEL – Települési víziközmű tervezése (2026.07.13)
•    VZ-TER – Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2026.07.13)
•    MV-VZ – Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2026.07.13)
•    VZ-VKG – Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2026.07.13)
•    SZVV-3.1. – Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
•    SZVV-3.2. – Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
•    SZVV-3.3. – Víztisztítás
•    SZVV-3.4. – Szennyvíztisztítás
•    SZVV-3.7. – Hidraulikai szakértő
•    SZVV-3.8. – Vízgépészet