Jogosultságok


Állandó munkatársaink:

Kaveczki László, építőmérnök, (vízgazdálkodási)
•    KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft., ügyvezető igazgató, vezető mérnök
•    Magyar Mérnöki Kamara, tag (17-0105, részletek itt)
•    Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási - Vízépítési Tagozatának elnökségi tagja
     2013 - 2017 közötti ciklusban
•    Tolna Megyei Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási Vízépítési Szakcsoport, vezető
•    Közép- Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács, Tolna Megyei Mérnöki Kamara képviselője

Kamarai szakterületek:

Aktív engedélyek

•    SZVV-3.1 -Hidrológiai , vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
•    SZVV-3.2 .Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
•    ME-KÉ -Közlekedési építmények építési munkáinak ellenőrzése
•    FW-V-20 -Rekultiváció nem mezőgazdasági területeken
•    SZVV-3.4. -Szennyvíztisztítás
•    VZ-TEL -Települési víziközmű tervezése
•    VZ-TER -Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
•    ME-VZ -Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése
•    MV-VZ -Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
•    VZ-VKG -Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
•    SZVV-3.3. -Víztisztítás 
http://www.favorwatches.com
http://www.zodiac-watch.comÁtsorolás előtti engedélyek

•    *MüE-M-1 - Mélyépítési mérnök műszaki ellenőr, Szakértő
•    *VCs-2 - Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, hévízgazdálkodás, Tervező
•    *VR-2 - Vízrendezés, mezőgazdasági vízhasznosítás, Tervező
•    *VÁ-2 - Árvízmentesítés, folyószabályozás, tószabályozás, Tervező
•    F-V-g - Üzemi vízrendezés, Szakértő
•    F-V-j - Rekultiváció, Szakértő
•    F-V-m - Szennyvizek és szennyvíziszapok termőföldön történő elhelyezése, Szakértő
•    W-V-1 - Ivó- és ipari vízellátás, Szakértő
•    W-V-2 - Víztisztítás, Szakértő
•    W-V-3 - Szennyvízelvezetés, Szakértő
•    W-V-5 - Szennyvíztisztítás, Szakértő
•    V2-2 - Mezőgazdasági vízhasznosítás létesítményei, Tervező
•    V3-2 - Víziközművek, Tervező
•    V4-2 - Vízkárelhárítás, Tervező
•    V3a-1 - Víziközművek közüzemi hálózatai, Vezető Tervező
•    V3b-1 - Szennyvíztisztító telepek, Vezető Tervező
•    V3e-1 - Vízkezelő létesítmények, Vezető Tervező
•    V3f-1 - Víztárolók, Vezető Tervező

Felelős műszaki vezetői/műszaki ellenőri szakterületek
•    VZ/A - Vízi létesítmények építése, szerelése korlátozás nélkül, Felelős műszaki vezető
•    KÉ/I. - Közlekedési sajátos építmények építése , Műszaki ellenőr (SME)
•    VZ/I. - Vízgazdálkodási sajátos építmények építése , Műszaki ellenőr (SME)

ifj. Kaveczki László vízellátás-, csatornázás szakmérnök, gépészmérnök (épületgépész)
•    KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft, tervező
•    Magyar Mérnöki Kamara, tag (17-0472), részletek itt


Tervezői engedélye

•    G - Építmények gépészeti tervezése
•    VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése
•    VZ-TER - Vízgazdálkodási építmények tervezése
•    VZ-VKG- Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
Kaveczki Gergely, építőmérnök
•    KaveczkiTerv Mérnök Iroda Kft, tervező